Category Archives: Công cụ chuyển đổi tiếng Việt

BẤM TẢI NGAY! Công Cụ Chuyển Đổi Chữ Quốc Ngữ trên điện thoại di động Android

Tải Công Cụ Chuyển Đổi Chữ Quốc Ngữ cho điện thoại di động Android. Tôi ủng hộ phó giáo sư Bùi Hiền. Gần đây trên mạng đang xôn xao về dự án cải cách chữ quốc ngữ, chuyển đổi 38 chữ tiếng Việt về còn 31 chữ, viết záo zụk thay cho giáo dục, Tiếq […]